Ферми за пилета

  • Птицеферма — Бройлерна къща със стоманена конструкция

    Птицеферма — Бройлерна къща със стоманена конструкция

    Птицефермата е комбинация от конструкция от стоманена конструкция и животновъдство. Това е добър избор за птицеферма поради ниската си цена и леко тегло. В допълнение, оборудването за птици също се предоставя от нас, което може значително да съкрати времето, да гарантира че птицефермата може да бъде пусната в употреба по-бързо и с по-добро качество на отглеждане, за да помогне на собствениците да направят печалби възможно най-скоро.