Хладилно съхранение

  • Сглобяема сграда за хладилни складове

    Сглобяема сграда за хладилни складове

    Сглобяемите хладилни складове са вид инженерство за хладилни складове, изградено от завод за стоманени конструкции и проектирано в интериора.Периодът на изграждане на сглобяем хладилен склад е кратък, колоната вътре е по-малка, наличната площ е повече и е подходящ за средно и голямо строителство и използване на хладилни складове.