култура

За 12 принципа на бизнес философията на Guangzheng

На вярата

Guangzheng вярва в „доверието, лоялността и постоянството“, което се счита за основна ценност и основен принцип на предприятието и достатъчното условие за успеха на предприятието.За да бъде изключително предприятие, Guangzheng трябва да има голяма вяра, за да ръководи бъдещето на предприятието и да му даде духовна сила.С тази велика вяра Guangzheng се превърна в отбор на смелостта с неукротим потенциал и успех за всички времена.

На Мечта

Guangzheng има прекрасна мечта: да бъде еталон за модерното управление на предприятия в света;да бъде най-доброто предприятие за стоманени конструкции в света;да изпълнява мисията да облагодетелства обществото, да прави персонала успешен и да дава на клиентите щастие, като по този начин е предприятие с трайна жизненост. Guangzheng трябва да подобри качеството на предприятието си, да оптимизира управлението си, да бъде лоялен и да допринася за страната и да изпълнява всичките си мисии на клиентите.

Относно активите

Guangzheng се гордее с два от своите активи: персоналът и клиентите!
Персоналът, който може да осигури плодове, е най-важният актив, така че предприятието трябва да култивира повече от този актив.Клиентите са вторият най-важен актив, на който предприятието разчита за прехраната си, така че предприятието трябва да уважава клиентите и да прави клиентите по-щастливи със своите услуги и продукти!

На стойност

Самото съществуване на едно предприятие е да създава стойност за обществото, клиентите, предприятието, персонала и акционерите, тъй като търгуемата стойност е основният принцип на пазарната икономика.Ценността на Guangzheng е да се усъвършенства и да създава богатство, като поема социалното развитие като своя отговорност;предприятието, платформа;и неговия екип, ядрото на развитието.

На Марка

Самата причина, поради която Guangzheng може да бъде вековно предприятие, е водещата културна философия и силната осведоменост за изграждането на марка. Марката е най-ценното богатство на едно предприятие, поради което Guangzheng се посвещава на изграждането на марка, остава трезвен и спокоен през цялото време и никога не прави нещо вредно за марката си. Изграждането на марка е правилният път към успеха.

На лоялността

Guangzheng трябва да бъде предприятие, което се посвещава на собствения си бизнес и остава лоялно към своите клиенти и персонал.Да носи отговорност за думите и делата си и никога да не дава произволни обещания, да говори празни приказки или да разпространява невалидна информация.Лоялността е крайният резултат, най-големият духовен актив и ценно свойство на съществуването на предприятието.Всяко дело, което противоречи на лоялността, ще доведе до самоунищожение.

На Мъдростта

1. В настоящите бизнес състезания Xinguangzheng изисква от своя екип да остане страстен, практичен, благодарен и трансцендентен. В настоящата бизнес култура Guangzheng насочва екипа си към осъзнаването на алтруизма, обслужването, стойността и договора.По този начин Guangzheng трябва да изгради предприятие със страхотни навици на живот и работа и качеството да бъдеш надежден. 2. В наши дни информацията се споделя по целия свят.Guangzheng трябва да формира режим на мислене, ориентиран към резултатите, и да създава постижения с любов, като по този начин създава платформа за споделяне на своите плодове и печалби с други партньори. И това е мъдростта на устойчивото развитие на бизнеса на предприятието.

На постоянството

Истинската конкуренция между предприятията не е бързото развитие, а трайното развитие или постоянството.Guangzheng никога не насочва очите си към незабавните печалби и никога не продава бъдещето си за незабавни ползи, защото вярва, че пазарът трябва да се култивира и способността му да прави печалби трябва да се подобрява с времето.
Guangzheng никога не бърза с разширяване, тъй като вярва, че да си здрав, прави страхотно.Guangzheng също така никога не се опитва да победи никого, защото никога не третира никой друг като конкурент.Guangzheng твърди, че трайното развитие е истинското развитие.

За постиженията

Guangzheng твърди, че „числото е най-красивият език“, което означава принцип на ориентирано към резултата постижение.
Постиженията, казано в цифри и реални резултати, са награди за работоспособност и отношение към обслужването.„Без болка, без печалби“;Това е вечна истина.И богатството се създава малко по малко от даването.Някои може да кажат, че това решение понякога може да надценява постоянството;въпреки това, без значение колко прекрасен е изборът, човек никога не може да бъде успешен без изключителна отдаденост.Постиженията разчитат на инвестициите и толерантността към бизнес културата на предприятието.

При изпълнение

Guangzheng има силна способност за изпълнение: той никога не надделява над чувствата над правилата или взаимоотношенията над принципите;всички дела са резултат от точните заповеди;и подчинението е най-доброто му изпълнение.
Guangzheng презира действията на задържане на неприятна информация.
Подчинението на началниците е свързано с морала на работното място.Да казваш „да“ на заповедите, да се подчиняваш на правилата, да се учиш от критиките и да гледаш на по-голямата картина е не само истинският стил сред военните части, но и в научното управление на едно предприятие.

За безспирното учене

Xinguangzheng смята непрекъснатото учене за своя основна конкурентоспособност, да се научи как да бъде добър, как да придобива техники, как да облагодетелства другите, как да управлява.Ученето всеки ден, всяка седмица и всеки месец се превърна в силна вяра.Научава не само как да бъде страхотно предприятие, но и техниките на управление и обслужване.Guangzheng е превърнал ученето във вечно поведение.

На долната линия на управлението

Долната линия на управлението се отнася до поведенческата долна линия, над която стойността на предприятието забранява да премине. Гуанджен забранява действията на лъжа, отнемане, подкуп, корупция и размяна на ползите на предприятието за лични такива.Guangzheng и неговият екип никога няма да толерират поведение от този вид или който и да е човек с подобни дела.

КУЛТУРА

Enterprise Prospect:да бъде най-добрата марка система за стоманени конструкции за цяло жилище ; да бъде най-добрата марка система за цяло жилище за животновъдство

Мисия на предприятието:облагодетелства обществото, прави персонала успешен и дава на клиентите щастие, като по този начин е предприятие с трайна жизненост

Корпоративен принцип:Да се ​​усъвършенства и да създава богатство, като поема социалното развитие като своя отговорност;предприятието, платформа;и неговия екип, ядрото на развитието

Предприемачески дух:Страст, практичност, благодарност и трансцендентност.

Корпоративна философия:Клиентите на първо място

Работна етика:Да бъдат внимателни, бързи и лоялни към обещанията

Поведенчески принцип:Да върши работата в срок и в пълен размер без извинения